Hund

Föräldrar: Mamma Sia från Engården har två certifikat och flera excellent vid utställning. Hon är vallanlagstestad och mentaltestad.  

Svenska Engårdens Sia. Trevlig och barnvänlig gårdshund. Goda vall-anlag och har fött tre kullar. Sias mamma Fjára var svensk champion och flera av Sias syskon var svenska och internationella champions.