Hundarna

Meriterade föräldrar: Mamma Sia från Engården (två Certifikat) och pappa Baldur med mycket fin stamtavla.

Fyra valpar har välkomnats till Engården! Två honor och två hanar. Mamma Sia (meriterad med 2 certifikat). Pappa är Baldur med fin stamtavla. 

Svenska Engårdens Sia. Trevlig och barnvänlig gårdshund. Goda vall-anlag och har fött tre kullar. Sias mamma Fjáora var svensk champion och flera av Sias syskon var svenska champions.